Kunnanvaltuutetut

Valtuutetut:

Timo Sillanpää, valtuustoryhmän pj

Tomi Kivelä, valtuustoryhmän vpj

Pekka Leppälä

Varavaltuutetut:

Irma Kemppainen

Pekka Puolimatka

Mika Siirilä

Irene Yli-Kauppila valtuustoryhmänsihteeri

Valtuustoryhmä+paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenet kokoontuvat valtuuston kokousta edeltävänä torstaina.