Kunnanvaltuutetut

Valtuutetut:

Pekka Leppälä, pj

Timo Sillanpää, vpj

Tomi Kivelä

Varavaltuutetut:

Irma Kemppainen

Pekka Puolimatka

Mika Siirilä

Tarja Palosaari valtuustoryhmän sihteeri.

Valtuustoryhmä+paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenet kokoontuvat ennen valtuustion kokousta klo 17.00